martes, 16 de febrero de 2010

Nou compromís de la Consellera Geli - Nuevo compromiso de la Consejera Geli

Avui ha tingut lloc la trobada de la consellera Geli i les organitzacions que el dia 27 de gener 2010, ens vàrem tancar a la seu de la conselleria i en constatar-se que a dia d'avui, segueix sense complir-se la Resolució 203/VIII i que les dades que aporta el Govern en les reunions de seguiment que es fan semestralment, no corresponen a la realitat del dia a dia dels malalts, s'ha acordat crear unes comissions paritàries, entre el Govern i els integrants de la Comissió de Seguiment per fer un avaluació acurada del compliment de la Resolució 203/VIII, sobre el propi territori.

En aquestes reunions que es desenvoluparan abans de l'estiu, hauran de donar explicacions reals i contrastades documentalment els responsables de les unitats i els gerents territorials del CatSalut.

En un altre ordre de coses, al preguntar sobre la postura del Govern sobre la investigació del retrovirus XMRV, la conselleria admet un gran interès i comunica que tant el banc de sang com l'hospital de la Vall d'Hebron de forma immediata estudiaran la prevalença d'aquest retrovirus a Catalunya.

(Traducción al castellano)

Hoy ha tenido lugar el encuentro de la consejera Geli y las organizaciones que el día 27 de enero 2010, nos cerramos en la sede de la consejería y al constatarse que a día de hoy, sigue sin cumplirse la Resolución 203/VIII y que los datos que aporta el Gobierno en las reuniones de seguimiento que se hacen semestralmente, no corresponden a la realidad del día a día de los enfermos, se ha acordado crear unas comisiones paritarias, entre el Gobierno y los integrantes de la Comisión de Seguimiento para hacer una evaluación esmerada del cumplimiento de la Resolución 203/VIII, sobre el propio territorio.

En estas reuniones que se desarrollarán antes del verano, habrán de dar explicaciones reales y contrastadas documentalmente los responsables de las unidades y los gerentes territoriales del CatSalut.

En otro orden de cosas, al preguntar sobre la postura del Gobierno sobre la investigación del retrovirus XMRV, la consejería admitió un gran interés y comunica que tanto el banco de sangre como el hospital del Vall d'Hebrón de forma inmediata estudiarán la prevalencia de este retrovirus en Catalunya.

No hay comentarios: