lunes, 16 de mayo de 2011

Sant Pere de Ribes signa un conveni amb l’Associació de Fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica del Garraf

Teresa Llorens, presidenta de l’Associació, i Núria Mestre, Regidora de Benestar Social i Salut


L’associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga
Crònica del Garraf i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes han signat un conveni per tal de promoure tota classe d’activitats de difusió i sensibilització al municipi sobre aquesta malaltia. L’acte s’ha realitzar dijous dia 12 de maig coincidint amb el dia internacional de la Fibromiàlgia.

L’Associació ha expressat la seva voluntat de col·laborar amb l’administració pública local per dur a terme activitats com xerrades o similars i oferir informació i assessorament a totes les persones residents al municipi que ho sol·licitin .

Per la seva banda l’Ajuntament s’ha compromès a prestar els serveis públics necessaris per satisfer les necessitats de tots els seus veïns i afavorir el desenvolupament de les associacions per la defensa dels interessos generals o sectorials dels ciutadans.

L’objectiu de l’Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica del Garraf constituïda l’any 2003 és donar a conèixer la malaltia a la societat, aconseguir el reconeixement mèdic, institucional i de les Administracions Públiques, fomentar i donar suport a la investigació i facilitar el suport mutu entre els afectats i les seves famílies per a millorar la seva qualitat de vida.

Aquest conveni té vigència durant l’any 2011.

Garraf Digital